Veiveps

Veiveps (Pompilidae)

 

 Veiveps (Pompilidae)

Veiveps (Pompilidae)

Veiveps (Pompilidae)

Det finnes ca 55 arter av sorten i Norge og mange er ganske like å se til, så da tenker jeg at jeg dropper det latinske navnet.
Denne er noe grå under og har bånd av hår rundt bakkroppen.
Hunnen har kraftige kammer på forbeina for å grave i sandjord, og jakter for det meste ulveedderkopper.
Best å holde seg langt unna denne da den har ekstremt smertefulle stikk.

 Veiveps (Pompilidae)

Veiveps (Pompilidae)

Vitenskapelig navn: Pompilidae

Norsk navn:             Veiveps

Hører til:                  Vespoidea, Broddvepser, Stilkvepser

Antall arter:             over 4000, ca. 300 i Europa,ca. 55 i Norge

Habitat:                    Bygger bol på bakken

Utbredelse:              Hele verden

Delgrupper:
• Pepsina
• Pompilinae
• Ceropalinae

 Veiveps (Pompilidae)

Veiveps (Pompilidae)

 Veiveps (Pompilidae)

Veiveps (Pompilidae)

 Veiveps (Pompilidae)

Veiveps (Pompilidae)

You may also like...

Legg igjen en kommentar