Tagged: Spurver

Gråspurv

Gråspurv (Passer domesticus) Bilder gjennom et år. Både mor og far er med å oppfostre...