Steinvender (Arenaria interpres)

Steinvender (Arenaria interpres)
Steinvender (Arenaria interpres)

Steinvender (Arenaria interpres)

I Norge finner vi den langs kysten, med unntak av Sørlandet hvor den er mer eller mindre fraværende. Fuglen snur og vender på stein og tare etter tanglopper og annet smått som måtte prøve å gjemme seg.

Steinvender (Arenaria interpres)

Steinvender (Arenaria interpres)

Lyd: BirdID

Steinvender (Arenaria interpres)

Steinvender (Arenaria interpres)

Artsobservasjoner

Steinvender (Arenaria interpres)

Steinvender (Arenaria interpres)

Steinvender (Arenaria interpres)

Steinvender (Arenaria interpres)

Steinvender (Arenaria interpres)

Steinvender (Arenaria interpres)

Steinvender (Arenaria interpres)

Steinvender (Arenaria interpres)

Steinvender (Arenaria interpres)

Steinvender (Arenaria interpres)

Steinvender i hekkedrakt

Steinvender (Arenaria interpres)

Steinvender (Arenaria interpres)

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: