Skarv

Skarv

Skarv i Motlys

Skarv

Skarv

Skarvefamilien eller skarver er en familie med mellomstore til store dykkende svømmefugler i ordenen sulefugler. Familien består av cirka 34 arter fordelt i to slekter; Microcarbo og Phalacrocorax. To av artene hekker i Norge.

Wikipedia
Vitenskapelig navn: Phalacrocoracidae

Skarv

Skarv

Skarv

Skarv

Skarv

Skarv

Skarv

Skarv

Skarv

Skarv

Skarv

Skarv

Skarv

Skarv

Skarv

Skarv

Skarv

Skarv

Skarv

Skarv

 

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: