Sildemåke

Sildemåke (Larus fuscus)
Sildemåke (Larus fuscus)

Sildemåke (Larus fuscus)

Ligner svartbak men har et smalere nebb og gule ben. Holder til og hekker langs hele kysten.
Hva den spiser: Jo alt mulig, mat er mat.
Siden midten av 1970-tallet har bestanden av nordlig sildemåke (Larus fuscus fuscus) gått dramatisk tilbake, og på 1990-tallet var bestanden 10-20 % av hva den var i 1980. Situasjonen for denne underarten er derfor kritisk.
Du kan lese mer om næringmangel og miljøgifter i fugl ved å følge linken under.

http://www.seapop.no/no/projects/spin-off/lesser-black-backed-gull/

 

Sildemåke (Larus fuscus)

Sildemåke (Larus fuscus)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *