Sandlo (Charadrius hiaticula)

Sandlo (Charadrius hiaticula) Hunn

 

Sandlo (Charadrius hiaticula) Hunn

Hos voksne er bein og nebbrot oransje, mens tuppen av nebbet er svart. Kjønnene er ganske like, men hunnfuglen har
en del brunt innslag i de svarte tegningene på hodet og brystet, og ser ikke like elegant ut i fjærdrakten som det hannen.

Sandlo (Charadrius hiaticula) Hunn

Sandloen livnærer seg av insekter, krepsdyr, børsteormer og snegler og muslinger.

Sandlo (Charadrius hiaticula) Hunn

I hekkesesongen foretrekker fuglen sand og grussletter,
gjerne nær salt- ellers ferskvann.
Redet ligger i en fordypning i sanden, med småstein eller skjell i bunden. 4 grå/brune egg legges i mai og begge kjønn skifter på rugingen.

Sandlo (Charadrius hiaticula) Hunn

I august-september trekker de sørover til overvintringsområdene.

 

Sandlo lyd

Her kan du lese mer

You may also like...

Legg igjen en kommentar