Pilfink (Passer montanus)

Pilfink (Passer montanus)

 

Pilfink (Passer montanus)

Pilfink (Passer montanus)

 

 

Pilfinken trives like godt i parker, byer, tettbebyggelse, jordbrukslandskaper og i skog.

Her kan du høre Pilfinken: Fuglelyder.net

 

 

 

 

Pilfink (Passer montanus)

Pilfink (Passer montanus)

Registreringer over Pilfink

 

 

 

 

Kart over egistreringer av Pilfink

 

 

 

 

 

Pilfink (Passer montanus)

Pilfink (Passer montanus)

Pilfink (Passer montanus)

Pilfink (Passer montanus)

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: