Meisebollen Blog

Pilfink (Passer montanus)

      Pilfinken trives like godt i parker, byer, tettbebyggelse, jordbrukslandskaper og i skog. Her kan...