Knoppsvane

Knoppsvane (Cygnus olor)

Knoppsvane (Cygnus olor)

 

Kom over denne familien med knoppsvaner på en av mine turer

 

 

 

Wikipedia sier blant annet:

Knoppsvaner har et ganske uregelmessig trekkmønster, men trekker som regel ut mot kysten om vinteren.
De lever av vannplanter og smådyr som beites fra bunnen, og de beste hekkeplassene er grunne innsjøer med mye vegetasjon.
Man kan anta at økt tilsig av næringssalter fra jordbruket og tilgroing av mange ferskvann har gitt knoppsvanene bedre levevilkår. De fleste parene hekker i ferskvann.
I begynnelsen av mai legger hunnen 4-7 grågrønne egg som klekkes etter en drøy måned. Knoppsvaner kan bli svært tamme og er derfor populære fugler å sette ut i parker.

Knoppsvane (Cygnus olor)

Knoppsvane (Cygnus olor)

Knoppsvane (Cygnus olor)

Knoppsvane (Cygnus olor)

Knoppsvane (Cygnus olor)

Knoppsvane (Cygnus olor)

Knoppsvane (Cygnus olor)

Knoppsvane (Cygnus olor)

Knoppsvane (Cygnus olor)

Knoppsvane (Cygnus olor)

Knoppsvane (Cygnus olor)

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *