Jordugle (Asio flammeus)

Jordugle (Asio flammeus)

Jorduglen har en lengde på 34-42 centimeter og et vingespenn på 90-105 centimeter og veier fra 206 til 465 gram.
Hunnen er litt større enn hannen.
Denne uglen er mer aktiv om dagen enn ander ugler og jakter ofte om morgenen og i skumringen.

Jordugle (Asio flammeus)

Jordugle (Asio flammeus)

 

På nettsiden til miljølære står det blant annet:

Arten hekker regelmessig i alle fylker med unntak av Oslo/Akershus og Østfold. Den største hekketettheten finner vi i sentrale fjelltrakter fra Valdres via Dovrefjell til Sylane. Avhengigheten av smågnagere og spissmus fører til at antallet svinger mye. Jordugla jakter i åpent landskap med høy tetthet av småpattedyr. Det kan være myrer fra høyereliggende skog og opp til vierbeltet, og det kan være heier langs kysten. Etter hvert har arten også tatt i bruk store hogstflater i lavereliggende barskog. Den jakter oftest fra kveld til morgen, men er ikke strengt nattaktiv. Daghvilen tilbringer den på bakken, noe som ganske sikkert har bidradd til det norske navnet. Jordugla flyr lavt over bakken, og den kan stoppe opp og stille for å lokalisere et eventuelt bytte. Den kan også sitte og speide fra trær og andre høye sittposter. Byttedyrene lokaliseres hovedsakelig ved hørselen.

 

Jordugle (Asio flammeus)

Jordugle (Asio flammeus)

Jordugle (Asio flammeus)

Jordugle (Asio flammeus)

Jordugle (Asio flammeus)

Jordugle (Asio flammeus)

Jordugle (Asio flammeus)

Jordugle (Asio flammeus)

Jordugle (Asio flammeus)

Jordugle (Asio flammeus)

Jordugle (Asio flammeus)

Jordugle (Asio flammeus)

Jordugle (Asio flammeus)

Jordugle (Asio flammeus)

Jordugle (Asio flammeus)

Jordugle (Asio flammeus)

Jordugle (Asio flammeus)

Jordugle (Asio flammeus)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *