Gråspurv

Gråspurv (Passer domesticus)

Gråspurv (Passer domesticus)
Bilder gjennom et år.

Gråspurv (Passer domesticus)

Gråspurv (Passer domesticus)

Gråspurv (Passer domesticus)

Gråspurv (Passer domesticus)

Gråspurv (Passer domesticus)

Gråspurv hunn (Passer domesticus)

Gråspurv (Passer domesticus)

Gråspurv hann(Passer domesticus)

Både mor og far er med å oppfostre  sine små håpefulle

Gråspurv (Passer domesticus)

Gråspurv (Passer domesticus)

Gråspurv (Passer domesticus)

Gråspurv (Passer domesticus)

Av og til trengs det en hvilepause

Gråspurv (Passer domesticus)

Gråspurv ung hunn (Passer domesticus)

Gråspurv (Passer domesticus)

Gråspurv ung hann (Passer domesticus)

Drikkekaret i flittig  bruk utover høsten

Gråspurv (Passer domesticus)

Gråspurv (Passer domesticus)

Gråspurv (Passer domesticus)

Gråspurv (Passer domesticus)

Så kom vinteren og et år er omme

Gråspurv (Passer domesticus)

Gråspurv hunn (Passer domesticus)

 

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: