Grågås

Grågås (Anser anser)
Grågås (Anser anser)

Grågås (Anser anser)

   Wikipedia sier blant annet.

Grågåsa er en trekkfugl, skjønt skotske hekkere, og visse andre populasjoner i nordvest-Europa er standfugler. Den hekker i det geografiske området som kalles Palearktis, fra Island til Nederland i vest via Nord-Europa og Russland til Stillehavet i øst. Under trekket vår og høst er det kjent at grågjess kan «haike» med andre gjess, eksempelvis kortnebbgås på vei mot hekkeplassene på Svalbard.
I Norge hekker grågåsa stort sett langs kysten, på gress- og lyngkledde holmer og øyer, fra Oslofjorden til Porsangerfjorden. Det er også registrert hekkende fugl på det indre Østlandet. I 2007 hekket det et grågåspar på en av de små øyene utenfor Vesterntangen i Hønefoss, der Begnaelva møter Randselva. Hekkingen på Østlandet har trolig sammenheng med utsetting av fugl i indre Oslofjord fra 1960-tallet og framover. Tidligere hekket nemlig grågåsa bare fra Rogaland og nordover. Den norske bestanden tilhører den nordvesteuropeiske grågåsbestanden.

Grågås (Anser anser)

Grågås (Anser anser)

Grågås (Anser anser)

Grågås (Anser anser)

Grågås (Anser anser)

Grågås (Anser anser)

Grågås (Anser anser)

Grågås (Anser anser)

Grågås (Anser anser)

Grågås (Anser anser)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *