Dagpåfugløye

Dagpåfugløye (Aglais io)
Dagpåfugløye (Aglais io)

Dagpåfugløye (Aglais io)

 

Denne sommerfuglen våknet til liv på loftet nyttårshegen 2014 – 2015

 

 

 

Dagpåfugløye overvintrer som voksen sommerfugl, og er derfor en av de første sommerfuglene ute om våren. Man kan finne de overvintrende sommerfuglene i vedstabler, uthus eller lignende, men på grunn av den mørkebrune vingeundersiden er de godt kamuflert og ikke lette å se.

Dagpåfugløye (Aglais io)

Dagpåfugløye (Aglais io)

Sommerfuglene legger egg i klynger på spirende brennenesler, der larvene utvikler seg. De holder sammen gjennom mesteparten av larvetiden, men helt utvokste larver finner man gjerne enkeltvis. Dagpåfugløyens larver er sterkt utsatt for ulike slags parasitoider, og mange av larvene drepes av disse.

Dagpåfugløye (Aglais io)

Dagpåfugløye (Aglais io)

 

Dagpåfugløye er etter alt å dømme en nokså nyinnvandret art i Norge, den ble første gang funnet her i landet i 1899.

 

http://no.wikipedia.org/wiki/Dagpåfugløye

You may also like...

Legg igjen en kommentar