Tagged: Hettemåke

Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)

Hettemåke

Wikipedia sier: Voksne hettemåker har grå overside, mens resten av kroppen er hvit. Føttene er...