Tagged: Finker

Pilfink (Passer montanus)

Pilfink (Passer montanus)

      Pilfinken trives like godt i parker, byer, tettbebyggelse, jordbrukslandskaper og i skog. Her kan...

Bokfink,hann  (Fringilla coelebs)

Bokfink

Bokfink (Fringilla coelebs). Om høsten drar de fleste fuglene sør- eller vestover sies det, og...

Bjørkefink (Fringilla montifringilla)

Bjørkefink

Jeg er ikke helt sikker men dette er vistnok en hann som enda ikke har...