Sildemåke

Sildemåke (Larus fuscus)
Sildemåke (Larus fuscus)
Sildemåke (Larus fuscus)

Sildemåke (Larus fuscus)

Ligner svartbak men har et smalere nebb og gule ben. Holder til og hekker langs hele kysten.
Hva den spiser: Jo alt mulig, mat er mat.
Siden midten av 1970-tallet har bestanden av nordlig sildemåke (Larus fuscus fuscus) gått dramatisk tilbake, og på 1990-tallet var bestanden 10-20 % av hva den var i 1980. Situasjonen for denne underarten er derfor kritisk.
Du kan lese mer om næringmangel og miljøgifter i fugl ved å følge linken under.

http://www.seapop.no/no/projects/spin-off/lesser-black-backed-gull/

 

Sildemåke (Larus fuscus)

Sildemåke (Larus fuscus)

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: