Siland, Mergus serrator

Siland, Mergus serrator, hann
Siland, Mergus serrator, hann
Siland, Mergus serrator, hann

Siland, Mergus serrator, hann

Silanda hekker i hele landet og er en av de vanligste andefuglene langs kysten.

Bildene her viser hannfuglen i praktdrakt.

 

 

Siland, Mergus serrator, hann

Siland, Mergus serrator, hann

Siland, Mergus serrator, hann

Siland, Mergus serrator, hann

Siland, Mergus serrator, hann

Siland, Mergus serrator, hann

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: